UNIS-USHAje osnovan 1982 godine i danas je u Bosni i Hercegovini jedini proizvođač čeličnih užadi. Fabrika je napravljena zajedničkim ulaganjem UNIS-a i Indijske kompanije USHA MARTIN INDUSTRIES LTD sa sjedištem u Kalkuti.
Proizvodi se rade po tehnologiji partnerske firme USHA MARTIN BLACK.
Projektovani kapacitet fabrike je 6300 tona čeličnih užadi.
Osim užadi u proizvodnom programu ove fabrike se nalaze i proizvodi od čeličnih užadi – priveznice za vuču i prenos tereta.

Proizvođači opreme u proizvodnji su:

Prematalice:

  • SNANINI – Indija
  • NOVKABEL – Novi Sad
  • SIEMENS
  • UMB - Indija


Mašina za usukivanje:

  • Linija 160 – STOLBERGER – Njemačka
  • Linija 200 – STOLBERGER – Njemačka
  • Linija 315 – UMB – Indija
  • Linija 36/315 – USHA – MARTIN BLER

Mašina za použavanje 8/630 – DE ANGELI – Indija

Mašina za použavanje 6/800 – STOLDERBER – Njemačka

Mašina za odsjecanje i varenje – SAHM – SASKE.

Mašina za premotavanje i sječenje užadi – USHA RANCHI – INDIA.

Premotavač užadi – SHANINI – INDIA.

Hidraulična presa “UMB” - BANGLADORE – INDIA.


UNIS-USHA posjeduje laboratoriju za mehanička i hemijska ispitivanja sa savremenom opremom.

Proizvođači opreme u laboratoriji su:

- Mehanička mašina za kidanje žice do Ø5,0 mm – TARNO GROCKI.

- Hidraulična horizontalna kidalica za ispitivanje stvarne sile kidanja užeta i testiranje omči do Ø 20,0 mm – USHA RANCI – INDIA.

- Hidraulična horizontalan kidalica za ispitivanje stvarne sile kidanja užeta i testiranje omči do Ø50,0 mm – SAM.DENISION & SON – England.

Kao dokaz visokog kvaliteta naših proizvoda je sertifikat za proizvod koji je dobijen 1999. godine od sertifikacionog tijela Lloyd’s Register i sertifikat za sistem menadžment kvaliteta, koji je izdat 1988. god. od sertifikacionog tijela Lloyd’s Register QUALITY ASSURANCE(LRQA) iz Londona.

 

 

Unis-Usha a.d.

Preduzeće za proizvodnju čeličnih užadi

Adresa:
Gavrila Principa 26, 73240 Višegrad, RS BiH
Telefon: + 387 58 620 851
Fax: + 387 58 630 271
E-mail: unisusha@teol.net

Unis-usha d.o.o.

Predstavništvo u Srbiji

Adresa:
Koče Popovića 9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: ++381(0) 11 2182 280
Fax: ++381(0) 11 3283 594
E-mail: unisusha1@gmail.com