Fabrika za proizvodnju čeličnih užadi UNlS-USHA iz Višegrada je akcionarsko društvo.
Osnovna djelatnost fabrike je proizvodnja čeličnih užadi i proizvoda od užadi (priveznice).
UNlS-USHA radi od 1982 godine.
Izgrađena je udruženim sredstvima UNIS-a i Indijske kompanije USHA MARTIN INDUSTRIES LTD, sa sjedištem u Kalkuti.
Projektovani kapacitet je 6300 tona čeličnih užadi svih komercijalnih konstrukcija u dimenzionom rasponu od 1,25 do 46 mm od fosfatirane i pocinčane čelične žice.
Fabrika zapošljava 70 visokostručnih i kvalifikovanih radnika.

 

 

Unis-Usha a.d.

Preduzeće za proizvodnju čeličnih užadi

Adresa:
Gavrila Principa 26, 73240 Višegrad, RS BiH
Telefon: + 387 58 620 851
Fax: + 387 58 630 271
E-mail: unisusha@teol.net

Unis-usha d.o.o.

Predstavništvo u Srbiji

Adresa:
Koče Popovića 9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: ++381(0) 11 2182 280
Fax: ++381(0) 11 3283 594
E-mail: unisusha1@gmail.com