UNIS-USHA gradi tradiciju u kvalitetu naših proizvoda po čemu smo prepoznatljivi na tržištu. Cilj nam je i nadalje održavati visok kvalitet naših proizvoda kako bi učvrstili naš položaj i visok ugled na tržištu.
Posebna pažnja su uvijek zahtjevi i očekivanja kupaca koje nastojimo po konkurentnim cijenama uvijek ispuniti.
To nastojim postići uz našu opredeljenost na sledeće elemente politike kvaliteta:
Isporuka proizvoda koji ispunjava zahtjeve i očekivanja kupca i koji pružaju sigurnost i pouzdanost u primjeni.
UNIS-USHA proizvodi i isporučuje proizvode koji su usklađeni sa standardima koji su međunarodno priznati, uz najmanje troškove i u najkraćim rokovima.
Svaki zaposleni u UNIS-USHA je odgovoran za kvalitet svog vlastitog rada uz poštovanje propisa u dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom.
Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se cijeni i koristi iskustvo i vještina svakog zaposlenog je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa u cilju zadovoljenja korisnika.
Dokaz da se ostvaruje navedena politika je primjena standarda sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000.

 

 

Unis-Usha a.d.

Preduzeće za proizvodnju čeličnih užadi

Adresa:
Gavrila Principa 26, 73240 Višegrad, RS BiH
Telefon: + 387 58 620 851
Fax: + 387 58 630 271
E-mail: unisusha@teol.net

Unis-usha d.o.o.

Predstavništvo u Srbiji

Adresa:
Koče Popovića 9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: ++381(0) 11 2182 280
Fax: ++381(0) 11 3283 594
E-mail: unisusha1@gmail.com